Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
28 november 2001

Taxation and foreign direct investment; a synthesis of empirical research

Publicatie

Dit artikel bespreekt de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de allocatie van directe buitenlandse investeringen.

1 oktober 2001

Mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen; analyse ten behoeve van de Verkenningen Economische Structuur

Publicatie

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen bij economisch structuurbeleid?

20 juli 2001

The effect of corporate taxes on investment and the capital stock

Publicatie

This paper analyses the effect of the corporate tax rate on the cost of capital and investment through two different channels.

3 juli 2001

Effecten beperking collectief gefinancierde regelingen en lastenverlichting op arbeid op economische groei en budgettaire ruimte

Publicatie

CPB beziet macro-economische effecten van twee maatregelen die aanbodkant economie moeten stimuleren

1 juni 2001

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006

Publicatie

Wat is de budgettaire ruimte in de komende kabinetsperiode?

31 mei 2001

E-commerce en omzetbelasting

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de discussie over de heffing van omzetbelasting op internetaankopen van consumenten.

28 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten (gecomprimeerde versie)

Publicatie

Wanneer biedt publiek-private samenwerking voordelen?

23 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten

Publicatie

Wanneer biedt publiek-private samenwerking voordelen?

30 april 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Publicatie

Commissie Donner II vraagt CPB om een analyse te maken van het effect van enkele WAO-voorstellen

26 januari 2001

Verdeling van het nationaal inkomen over gezinnen, bedrijven en collectieve sector,

Publicatie

Waar blijft de groei van het nationaal inkomen?