Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
3 december 2004

Economische effecten VpB-pakket

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de macroeconomische effecten op lange termijn van het VpB-pakket 2005.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

2 november 2004

De economische effecten van de VpB via fiscale arbitrage

Publicatie

De invloed van de hoogte van het tarief van de vennootschapsbelasting (VpB) op de Nederlandse economie

5 oktober 2004

Hoorzitting wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop

Publicatie

De notitie bespreekt kort drie elementen van het wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop.

30 september 2004

Analyse GroenLinks voorstel voor 'Balkenende-banen'

Publicatie

CPB analyseert plan GroenLinks om 100 000 banen te creëren voor mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn

30 september 2004

Beoordeling projecten in het kader van de afweging vrije ruimte 2011-2014

Publicatie

ICRE vraagt CPB een aantal financiële claims voor de periode 2011-2014 te beoordelen ten behoeve van het afwegingsproces bij de toedeling van de beschikbare financiële ruimte.

30 september 2004

Economische toets op de Nota Mobiliteit

Publicatie

Onderhoud en vervanging van infrastructuur in komend decennium hoeft niet zo veel te kosten als de Nota Mobiliteit claimt.

29 september 2004

Doorrekening Motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich

Publicatie

CPB beziet financieel-economische gevolgen van motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich

27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publicatie

Variant basispad Pensioenstudie: wat zijn de effecten van verhoging pensioneringsleeftijd als participatie ouderen op 30% wordt verondersteld

27 september 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

Publicatie

PvdA vraagt CPB structurele arbeidsmarkteffecten van een viertal specifieke maatregelen te berekenen