Zoekresultaten

Er zijn 16 zoekresultaten voor *.
18 september 2007

Macro Economische Verkenning (MEV) 2008

In de Macro Economische Verkenning (MEV) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten D66 tegenbegroting 2008

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex ante budgettaire effecten in 2008 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2008 bezien

3 augustus 2007

Het effect van een vliegticketbelasting: een second opinion

Het Ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op het onderzoek van Significance/SEO naar de effecten van de introductie van een vliegticketbelasting

8 juli 2007

Het Nederlandse fiscale raamwerk; geschiedenis, huidige praktijd en de rol van het CPB.

Volgens het IMF en de OECD is de Nederlandse begrotingssystematiek betrekkelijk uniek en bevat deze vele elementen die ook voor andere landen bruikbaar kunnen zijn.

8 juli 2007

Het Nederlandse fiscale raamwerk; geschiedenis, huidige praktijd en de rol van het CPB.

Volgens het IMF en de OECD is de Nederlandse begrotingssystematiek betrekkelijk uniek en bevat deze vele elementen die ook voor andere landen bruikbaar kunnen zijn.

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

29 maart 2007

Omgaan met onzekerheid in beleid

Onzekerheid speelt een rol op vele beleidsterreinen, zoals bij dierziektecrises, het klimaatbeleid of het begrotingsbeleid.

20 maart 2007

Centraal Economisch Plan (CEP) 2007

In het Centraal Economisch Plan (CEP) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.