Zoekresultaten

Er zijn 25 zoekresultaten voor *.
15 december 2009

Presentatie 'Economie veert op: presentatie bij de decemberraming'

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings gaf bij de presentatie van de laatste kortetermijnraming van 2009.

9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Publicatie

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.

4 december 2009

Houdbaarheidseffect voorstel verhoging AOW-leeftijd

Publicatie

SZW heeft het CPB verzocht om de gevolgen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te bepalen van het kabinetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar

5 november 2009

Zorg om zorgleerlingen; een blik op beleid, aantal en kosten van jonge zorgleerlingen

Publicatie

Wat is de oorzaak voor de toename van het aantal zogenaamde zorgleerlingen en de uitgaven hiervoor?

8 oktober 2009

De ombouw van de BPM, lastenneutraliteit en 'autonome vergroening'

Publicatie

De grondslag van de aanschafbelasting op personenauto's (BPM), wordt gewijzigd van de cataloguswaarde naar de CO2-uitstoot van de nieuwe auto

28 september 2009

Kwalitatieve gevolgen voor de werkgelegenheid op korte termijn van de tegenbegrotingen

Publicatie

in deze notitie gaat het CPB nader in op de kwalitatieve gevolgen op korte termijn voor de werkgelegenheid van de tegenbegrotingen

23 september 2009

Presentatie 'Economische crisis en de (on)macht van beleid'

Publicatie

Dit is een presentatie die Casper van Ewijk heeft gehouden over de conomische gevolgen van de crisis voor Nederland.

16 september 2009

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting PVV

Publicatie

De PVV verzoekt het CPB de ex-ante budgettaire effecten in 2010 van hun tegenbegroting 2010 te bezien.

16 september 2009

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting SP

Publicatie

De SP verzoekt het CPB de ex-ante budgettaire effecten in 2010 van hun tegenbegroting te bezien.

16 september 2009

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting VVD

Publicatie

De VVD verzoekt het CPB de ex-ante budgettaire effecten in 2010 van hun tegenbegroting te bezien.