Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
17 december 2010

Het CPB en het Nederlandse begrotingsbeleid in het licht van de financiële crisis en de vergrijzing

Publicatie

Wat zijn de voor- en nadelen van de rol die het CPB in het Nederlandse begrotingsbeleid speelt?

13 december 2010

Drie studies over de BTW

Publicatie

Deze bundel bevat drie studies over de BTW en bevat het voorstel om de overdrachtsbelasting op onroerend goed af te schaffen en in plaats daarvan de waardestijging aan de BTW te onderwerpen.

2 december 2010

Decentrale uitvoering van overheidstaken in Nederland: geschiedenis, huidige praktijk en economische theorie

Publicatie

Wat is de taakverdeling tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten?

27 september 2010

Analyse economische effecten financieel kader

Publicatie

Op verzoek van de informateur heeft het CPB de economische effecten van het financieel kader van het coalitieakkoord doorgerekend.

4 juni 2010

Herbeoordeling van drie projecten ronde 'Selectieve continuering'

Publicatie

Op verzoek van CEKI heeft het CPB drie aangepaste projectvoorstellen opnieuw beoordeeld.

20 mei 2010

Presentatie bij de persconferentie Keuzes in Kaart 2011-2015

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings gebruikte tijdens de persconferentie over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.

3 mei 2010

Aanvulling op de beoordeling project IJsseldelta-Zuid

Publicatie

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het CPB antwoord op twee aanvullende vragen naar aanleiding van een CPB-document no. 196

1 mei 2010

Nadere informatie t.b.v. doorrekening verkiezingsprogramma's

Publicatie

In deze notitie geeft het CPB nadere informatie t.b.v. de doorrekening van de verkiezingsprogramma's

8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Publicatie

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

31 maart 2010

Budgettaire-, koopkracht- en economische effecten van belastinghervormingen

Publicatie

Het CPB analyseert enkele varianten rond de hervorming van het Nederlandse belastingstelsel.