Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

19 december 2002

Economische Verkenning 2004-2007

Publicatie

Wat staat het nieuwe kabinet op economisch gebied te wachten?

19 december 2002

Potentiële groei en output gap: Achtergrondnotitie bij CPB Document 26 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum is een technische achtergrondnotitie bij de Economische Verkenning 2004-2007 (CPB Document 26).

19 december 2002

Pensioenpremies in Economische Verkenning 2004-2007 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een toelichting op de geraamde ontwikkeling van de pensioenpremies zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning

19 december 2002

SAFE; een kwartaalmodel van de Nederlandse economie voor korte-termijnanalyses

Publicatie

SAFE, nieuw kwartaalmodel.

27 november 2002

MEV-op-maat voor de bouwnijverheid: Verkenning voor de jaren 2002 en 2003 - november 2002

Publicatie

Met deze MEV-op-maat Bouwnijverheid gaan wij in op de specifieke ontwikkelingen voor de bedrijfstak Bouwnijverheid.

17 september 2002

Economierapportage september 2002

Publicatie

Economische groei industrielanden door onrust financiële markten tijdelijk vertraagd

28 augustus 2002

Een historische simulatie van het Invoerprijzenprogramma (1979-2000) - augustus 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt een beschrijving gegeven van een historische simulatie van het invoerprijzenprogramma voor de jaren 1979-2000

19 augustus 2002

Varianten in JADE, zoals gebruikt bij analyse van het strategisch akkoord - augustus 2002

Publicatie

Dit memo presenteert de belangrijkste JADE-varianten die tijdens de analyse van het strategisch akkoord in JADE zijn gebruikt.

19 juli 2002

Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006

Publicatie

Wat zijn de effecten van het Strategisch accoord van CDA, LPF en VVD?