Zoekresultaten

Er zijn 20 zoekresultaten voor *.
19 december 2003

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

10 december 2003

SAFE: een kwartaalmodel van de Nederlandse economie voor korte-termijn analyses

Publicatie

SAFE, CPB's nieuwe kwartaalmodel.

27 november 2003

Schuld- en vermogensposities van de particuliere sector in de Verenigde Staten

Publicatie

Dit memorandum is een achtergrondmemorandum bij het kader 'Hebben Amerikaanse gezinnen te hoge schulden?' in het Centraal Economisch Plan 2003.

19 november 2003

De CPB-conjunctuurindicator geactualiseerd en gereviseerd

Publicatie

Wanneer slaat de conjunctuur om?

29 oktober 2003

Het ramen van de reële groei van het BBP met voorlopende conjunctuurindicatoren

Publicatie

Dit rapport beschouwt de voorspellingen van de reële groei van het BBP op basis van een samengestelde index van het CPB.

21 oktober 2003

Vier toekomstscenario's voor Europa.

Publicatie

Hoe ziet de Europese Unie er over 20 jaar uit? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

14 oktober 2003

MEV-op-Maat voor de bouwnijverheid: Verkenningen voor de jaren 2003 en 2004

Publicatie

Deze MEV-op-Maat geeft een nadere onderbouwing van de MEV 2004 voor de bedrijfstak bouwnijverheid.

16 september 2003

Economierapportage september 2003

Publicatie

Voorlopende indicatoren wijzen op een opleving van de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar.

16 september 2003

De nieuwe CPB-tabellen over de collectieve sector

Publicatie

In dit memorandum worden de nieuwe tabellen over de collectieve sector besproken.

7 juli 2003

Het structureel EMU-saldo: de methoden van het CPB en de Europese Commissie vergeleken

Publicatie

Dit memorandum vergelijkt twee methoden om de output gap te berekenen.