Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
26 november 2004

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2001–2020 en 2021–2040

Publicatie

De uitkomsten voor de groei van het volume van de toegevoegde waarde en van de werkgelegenheid per bedrijfstak in de scenariostudie "Vier vergezichten op Nederland".

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

26 november 2004

Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland

Publicatie

Voortgezette groei arbeidsaanbod in drie van vier scenario's tot 2040.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

21 september 2004

Werkgelegenheidsbarometer

Publicatie

Dit memorandum geeft een toelichting op de vernieuwde werkgelegenheidsbarometer.

19 september 2004

Raming bijstandsvolume in de MEV 2005

Publicatie

In dit memorandum wordt de raming van het bijstandsvolume voor 2004 en 2005 toegelicht.

19 april 2004

Vier toekomstscenario's voor energiemarkten en klimaatverandering

Publicatie

Om met de onzekerheden rond energie en klimaat om te gaan zijn vier scenario's uitgewerkt.

14 april 2004

Achtergrondnotitie bij het Centraal Economisch Plan 2004 over "De Duitse economie bezien vanuit Nederland"

Publicatie

Achtergrondnotitie bij het Centraal Economisch Plan 2004 over "De Duitse economie bezien vanuit Nederland" .

6 april 2004

Raming bijstandsvolume in CEP2004

Publicatie

In dit memorandum wordt de ramingsregel voor de bijstand tegen het licht gehouden.

22 maart 2004

Economierapportage maart 2004

Publicatie

De Nederlandse economie lijkt zich aan de recessie te ontworstelen, maar het herstel is vooralsnog broos.