Zoekresultaten

Er zijn 7 zoekresultaten voor *.
2 december 2002

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2003 ChristenUnie-fractie

Publicatie

CPB beziet economische effecten wijzigingsvoorstellen ChristenUnie voor begroting 2003

17 september 2002

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2003 D66-fractie

Publicatie

CPB beziet economische effecten wijzigingsvoorstellen D'66 voor begroting 2003

17 september 2002

Economische effecten wijzigingsvoorstellen Miljoenennota 2003 GroenLinks-fractie

Publicatie

CPB beziet economische effecten wijzigingsvoorstellen GroenLinks voor begroting 2003

31 juli 2002

Kerngegevens collectieve sector na verwerking van het Strategisch Akkoord 2003-2006

Publicatie

Ontbrekende tabellen uit CPB-document 22 ‘Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006'.

3 juli 2002

Economische gevolgen van het strategisch akkoord

Publicatie

Informateur vraagt CPB om analyse economische effecten Strategisch Akkoord.

27 maart 2002

Keuzes in kaart 2003-2006; economische effecten van acht verkiezingsprogramma's

Publicatie

Acht politieke partijen hebben het CPB gevraagd om een analyse van de economische effecten van hun verkiezingsprogramma.