Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van de VVD de ex ante budgettaire effecten in 2008 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2008 bezien.

18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten SP tegenbegroting 2008

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van de SP de ex ante budgettaire effecten in 2008 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2008 bezien

7 februari 2007

Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011

Publicatie

Deze notitie bevat een indicatieve analyse van de ex-ante budgettaire effecten van het Financieel kader van het coalitie-akkoord