Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten voor *.
18 november 2010

Actualisatie Economische Verkenning 2011-2015 (verwerking Regeerakkoord)

Publicatie

Overheidstekort kan dalen tot van 5,8% bbp in 2010 tot 0,9% bbp in 2015.

6 juli 2010

Aow-plan sociale partners

Publicatie

Op verzoek van de informateur heeft het CPB de houdbaarheidswinst geanalyseerd van de afspraken gemaakt in het "Pensioenakkoord".

20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

Publicatie

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

20 mei 2010

Verkiezingsprogramma's doorgerekend: Keuzes in Kaart 2011-2015

Publicatie

'Keuzes in Kaart' analyseert de effecten van de diverse verkiezingsprogramma's op de overheidsfinanciën.

8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Publicatie

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

16 maart 2010

Economische verkenning 2011-2015

Publicatie

Dit document presenteert een scenario voor de Nederlandse economie tot en met 2015.