Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
1 juli 2019

Het effect van demografische ontwikkelingen en groei op de optimale AOW-leeftijd

Publicatie

Dit paper ontwikkelt een gestileerd model dat laat zien hoe de optimale stijging van de AOW-leeftijd in Nederland afhangt van langetermijntrends als een stijging van de gezonde levensverwachting, vergrijzing en de stijgende arbeidsproductiviteit.

Image for Het effect van demografische ontwikkelingen en groei op de optimale AOW-leeftijd
30 maart 2011

Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen

Publicatie

Deze notitie analyseert een aantal aspecten die van belang zijn bij een hervorming van het aanvullend pensioen. Het doel is om kwantitatief inzicht te geven in de centrale bouwstenen van een nieuw pensioencontract.

Image for Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen
17 april 2008

Effect van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participatie

Publicatie

In dit document bekijkt het CPB wat de gevolgen zijn voor de bruto participatie bij het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

11 september 2001

Housing subsidisation in the Netherlands; measuring its distortionary and distributional effects

Publicatie

Deze studie meet de verstorende en inkomenseffecten van woonsubsidies. De resultaten worden besproken in het licht van