Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
1 januari 2000

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

Publicatie

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

1 oktober 1999

Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel 'Bevordering Eigen Woningbezit' (BEW)

Publicatie

CPB: Effectiviteit van het stimuleren van eigenwoningbezit door BEW is beperkt

26 februari 1999

Woningbouw; tussen markt en overheid

Publicatie

Gegeven het huidige stelsel van ruimtelijke ordening is een beleidsoptie om gedetailleerde gemeentelijke sturing zo veel mogelijk achterwege te laten.