Zoekresultaten

Er zijn 7 zoekresultaten voor *.
3 november 2003

Financieel toezicht op pensioenfondsen

Publicatie

Tussenrapportage van het CPB, DNB en de PVK aan het kabinet inzake de zekerheid van pensioenaanspraken.

15 oktober 2003

Effecten loonmatiging in 2004 en 2005

Publicatie

De economische effecten van de afspraak tot loonmatiging in 2004 en 2005

13 oktober 2003

Afschaffing fiscale faciliëring van prepensioensparen

Publicatie

Dit memorandum geeft een kwalitatieve analyse van mogelijke arbeidsaanbodeffecten van afschaffing van de fiscale faciliteiten voor prespensioensparen

27 maart 2003

Prijsstijgingen in de horeca, een actueel beeld

Publicatie

CPB actualiseert raming van inflatie en winstgevendheid in de horecasector

19 maart 2003

Systeemrisico's van Nederlandse pensioenfondsen

Publicatie

De verslechterde financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen vormt de eerste aanleiding voor deze studie.

7 februari 2003

Financiële consequenties PVK-regels

Publicatie

Dit memorandum gaat over de PVK-regels voor de financiële opzet en positie van pensioenfondsen.

5 februari 2003

Relatie loonmatiging en pensioenpremies

Publicatie

SZW stelt CPB drie vragen met betrekking tot loonmatiging en pensioenpremies