Zoekresultaten

Er zijn 12 zoekresultaten voor *.
20 november 2006

Een klein stochastisch model van een pensioenfonds met endogene besparingen

Publicatie

Dit memorandum verkent, op een erg algemeen niveau, de gevolgen van een stochastische omgeving voor houdbaarheid en economisch gedrag.

17 november 2006

Toelichting n.a.v. vragen over houdbaarheid overheidsfinanciën

Publicatie

Dit memorandum geeft een toelichting op enkele veelgestelde vragen rond de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

29 september 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

Nederland verandert. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?

14 september 2006

Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning

Publicatie

Deze studie beschrijft een model waarmee de gevolgen van veranderingen in de fiscale behandeling van de eigen woning kunnen worden geanalyseerd.

14 september 2006

Economische effecten van aanpassing fiscale behandeling eigen woning.

Publicatie

De behandeling van de eigen woning in het fiscale stelsel houdt een impliciete subsidie in.

14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

Publicatie

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

12 juni 2006

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

Publicatie

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011).

16 mei 2006

Housing supply and the interaction of regional population and employment

Publicatie

De huizenmarkt kan een belangrijk effect hebben op de relatie tussen regionale bevolking en werkgelegenheid, als het aan

20 april 2006

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Publicatie

Naar aanleiding van het Voorjaarsoverleg maakt het CPB een notitie met een beschrijving van de groepen die er in 2006 in koopkracht op vooruit of achteruit gaan.

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

Publicatie

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.