Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
8 december 2008

Pensioenspaarpot verdampt

Dit memorandum analyseert de problemen in de pensioensector.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

23 september 2008

Individuele spaarrekeningen voor werkloosheid: mirakel of mythe?

Een regelmatig terugkerende hervormingsoptie voor de werkloosheidsverzekering is de introductie van een zogenoemde spaar-WW.

16 september 2008

Investeringen in woningen (MEV 2009)

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in de Macro Economische Verkenning 2009.

20 juni 2008

Rentehobbelopslag WGA in 2009

Net als voorgaande jaren heeft SZW het CPB vragen gesteld in verband met het vaststellen van de rentehobbelopslag in de WGA

22 mei 2008

Economische effecten van regulering en subsidiering van de huurwoningmarkt.

Deze studie onderzoekt de gevolgen van het woninghuurbeleid voor de hoogte van de huren, de vraag naar en het aanbod van huurwoningen en de welvaarts- en inkomenseffecten.

22 april 2008

Are houses overvalued in the Netherlands?

Dit is een Engelstalig document, de Nederlandse versie is te lezen in memorandum 199.

22 april 2008

Are houses overvalued in the Netherlands?

Dit is een Engelstalig document, de Nederlandse versie is te lezen in memorandum 199.

18 april 2008

Is de huizenprijs in Nederland overgewaardeerd?

Dit memorandum is een update van de analyse die het CPB drie jaar geleden heeft gemaakt over welke factoren de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland bepalen.

17 april 2008

Effect van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participatie

In dit document bekijkt het CPB wat de gevolgen zijn voor de bruto participatie bij het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.