Zoekresultaten

Er zijn 8 zoekresultaten voor *.
26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

18 november 2004

Stelselherziening zorg

Een presentatie van Marcel Lever over hervormingen in de zorgsector.

18 oktober 2004

Risk adjustment in the Netherlands; an analysis of insurers' health care expenditures

Deze studie onderzoekt in hoeverre verschillen tussen gezondheidszorguitgaven van ziekenfondsen worden verklaard door risicoverevening gedurende de periode 1991-2001.

18 oktober 2004

Risk adjustment in the Netherlands; an analysis of insurers' health care expenditures

Deze studie onderzoekt in hoeverre verschillen tussen gezondheidszorguitgaven van ziekenfondsen worden verklaard door risicoverevening gedurende de periode 1991-2001.

7 oktober 2004

Het effect van de invoering van eigen betalingen in de ZFW

CPB berekent effecten voorgestelde no-claimteruggaveregeling

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

29 januari 2004

Verzekerde Selectie?

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar risicoselectie op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt in het huidige stelsel en het toekomstige stelsel.