Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
29 november 2011

Omgevingsscenario’s voor gezondheid en zorg

Publicatie

CPB Achtergronddocument behorend bij: CPB Policy Brief 2011/11 'Trends in gezondheid en zorg'.

29 november 2011

Trends in gezondheid en zorg

Publicatie

Onze levensverwachting wordt steeds hoger en de zorguitgaven groeien steeds sneller. Deze publicatie over trends in gezondheid en zorg werpt een aantal dilemma’s op voor beleid.

4 november 2011

SP alternatief voor de premiestelling ZVW

Publicatie

De SP stelt voor om de financiering van de curatieve zorg (zvw) aan te passen.

Image for SP alternatief voor de premiestelling ZVW
7 oktober 2011

Van Bijstand naar Wajong

Publicatie

De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eeuwwisseling en een verviervoudiging ten opzichte van de instroom in de AAW, de voorganger van de Wajong.

26 september 2011

Presentatie "Zorg in perspectief"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Albert van de Horst gebruikt is tijdens de "Nieuwe Zorg"-bijeenkomst in het Haga Ziekenhuis te Den Haag.

12 september 2011

Presentatie "Staatsbalans: zorg en pensioenen"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk gebruikt is tijdens het seminar "Financiële risico's voor het rijk" op 12 september 2011 op het Ministerie van Financiën.

8 september 2011

Presentatie "Zorg: leiderschap tussen prikkel en budget"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk gebruikt is tijdens het Seneca congres "“Zorg 3.0; leiders gezocht”, op 8 september 2011 in Berlijn.

8 september 2011

Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb

Publicatie

In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan voor het pgb.

Image for Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb
25 juli 2011

Algemene ziekenhuizen in financiële nood; Overheidsinterventie heroverwogen

Publicatie

Overheidsingrijpen bij ziekenhuizen in financiële nood neemt de dreiging van faillissement weg, houdt inefficiënte ziekenhuizen overeind en verslechtert zo de doelmatigheid in de zorg.

22 juli 2011

Decentralisatie van de Bijstand en de toename van instroom in de Wajong

Publicatie

In deze studie gaan we na of bij de decentralisering van de bijstand naar gemeenten sprake is geweest van afwentelingsgedrag naar de Wajong.

Image for Decentralisatie van de Bijstand en de toename van instroom in de Wajong