Zoekresultaten

Er zijn 2 zoekresultaten.
7 juni 2006

Geluidsnormen voor Schiphol; een welvaartseconomische benadering.

Geluidshinder is een negatief extern effect van luchtvaart en doet zich vooral voor rondom luchthavens in stedelijke gebieden.

24 april 2006

Validatie van het Airport Catchment Area Competition Model (ACCM)

Dit memorandum presenteert de validatie van het 'Airport Catchment Area Competition Model' aan de hand van de modeluitkomsten van diverse exercities.