Zoekresultaten

Er zijn 8 zoekresultaten.
17 december 2007

Ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard

Alternatieven voor het geplande bovenregionale bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

1 november 2007

Globalisation and the Dutch economy; a case study to the influence of the emergence of China and Eastern Europe on Dutch international trade

Wat betekent het toenemende belang van China en Oost-Europa op de wereldmarkt voor een kleine open economie als de Nederlandse?

25 oktober 2007

Aanvulling analyse gevolgen Burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'

Het CPB en het MNP hebben op verzoek van de Tweede Kamer de verwachte effecten van het burgerinitiatief van Milieudefensie ‘Boeren met Toekomst’ geanalyseerd

27 september 2007

Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'; effecten van een andere intensieve veehouderij.

CPB en MNP analyseren het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst' van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief.

6 augustus 2007

Investeren in het Nederlandse Landschap: Opbrengst: geluk en euro's

Op verzoek van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft het CPB 'Investeren in het Nederlandse Landschap' aan een nader onderzoek onderworpen

17 juli 2007

Beoordeling projectvoorstel luchtkwaliteit januari 2007

Naar aanleiding van een FES-meevaller voor 2006 heeft de ICRE het CPB gevraagd een aantal projecten te toetsen

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

6 maart 2007

Herbeoordeling vijf projecten integrale gebiedsopgaven

Deze notitie bevat een globale toetsing van de vijf aangepaste projectvoorstellen: Eindhoven A2-zone, Greenports, Klavertje 4, Hoeksche Waard en IJ-oevers.