Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten.
2 december 2010

Decentrale uitvoering van overheidstaken in Nederland: geschiedenis, huidige praktijk en economische theorie

Wat is de taakverdeling tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten?

2 december 2010

Stad en land

Uit Stad en Land blijkt dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland.

2 december 2010

CPB: grondprijzen centraal stellen in lokaal overheidsbeleid

Grondprijzen in de stad zijn cruciaal voor het lokale overheidsbeleid. De beste manier om een gemeente te financieren is via een belasting op de waarde van grond.

21 september 2010

Toelichting ontwikkeling winstgevendheid MEV 2011

Dit memo geeft aanvullende details over de berekening en de interpretatie van de winstquote.

20 september 2010

Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten

VROM vraagt het CPB een evaluatie op te stellen aan de hand van ervaringen met beoordelingen van (KBA's van) Nota Ruimteprojecten.

31 mei 2010

Invloed WWB op gebruik bijstand

In welke mate hebben de wijzigingen in de financiering van de bijstand geleid tot een effectievere uitvoering van de bijstandswet?

20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

7 mei 2010

Voorspellen in crisistijd. De CPB-ramingen tijdens de Grote Recessie

Het CPB heeft de kredietcrisis en de krimp van de Nederlandse economie in 2009 niet zien aankomen.

3 mei 2010

Aanvulling op de beoordeling project IJsseldelta-Zuid

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het CPB antwoord op twee aanvullende vragen naar aanleiding van een CPB-document no. 196

22 april 2010

De reikwijdte van buurtvoorzieningen: een hedonische-prijsanalyse voor spoorstations

Wat hebben mensen ervoor over dichtbij een spoorstation te wonen?