Zoekresultaten

Er zijn 197 zoekresultaten.
21 december 2023

Kan machine learning gezondheidsrisico’s inschatten?

Machine learning heeft grote voorspelkracht. Kan die worden ingezet om gezondheidsrisico’s van te voren in te schatten? Kan machine learning helpen bij een preventief gezondheidsbeleid? CPB’er Emile Cammeraat bespreekt het in zijn column.

Portretfoto Emile Cammeraat
14 december 2023

Arbeidsmarkt- en gezondheidsrisico’s stapelen zich op bij dezelfde personen

De kans om ernstig ziek of afhankelijk te worden van een uitkering is ongelijk verdeeld. De meeste mensen in de leeftijdsgroep 25-60 jaar lopen relatief weinig risico, maar één procent heeft een tot wel dertig keer...

risico
14 december 2023

Stapeling en voorspelbaarheid van arbeidsmarkt- en gezondheidsschokken

Tegengeslagen zoals ontslag of ziekte kunnen mensenlevens flink overhoop halen. Deze studie laat zien dat dergelijke negatieve gebeurtenissen van tevoren in te schatten zijn en sterk met elkaar samenhangen.

risico
16 mei 2023

Leefbaarheidseffecten van integrale infrastructuurprojecten: inzichten uit onderzoek

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis, blijkt uit de overzichtsstudie ‘Leefbaarheidseffecten van integrale infrastructuurprojecten: inzichten uit onderzoek’.

Het Europaplein in Maastricht, een foto van Rob Poelenjee
16 mei 2023

Huizenkoper weegt gezonde leefomgeving beperkt mee in bod

Woningzoekers houden deels rekening met geluidsoverlast en luchtvervuiling bij de aankoop van een huis. Een verbetering in de luchtkwaliteit en een vermindering van geluidsoverlast lijkt  voor een beperkte stijging van...

Het Europaplein in Maastricht, een foto van Rob Poelenjee
6 april 2023

Wikken tussen twee zorgen

De zorg hield politiek Den Haag bezig na onze afgelopen raming. Maar hoe verhoudt onrust over stijgende zorgpremies zich tot zorgen over de kwaliteit van zorg? Wetenschappelijk medewerker Timo Lambregts schrijft erover in zijn column.

Portretfoto van Timo Lambregts
26 januari 2023

Denkkader Zorgbekostiging

Wat zijn de (economische) effecten op de netto collectieve uitgaven en de kwaliteit van zorg van een verandering in de bekostiging? Het Centraal Planbureau heeft op basis van de literatuur een denkkader zorgbekostiging ontwikkeld om deze vraag voor uiteenlopende vormen van de bekostiging te kunnen beantwoorden.

Foto van een traumakamer in een ziekenhuis
24 november 2022

CPB evalueert brede baten experimenten bijstand

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op het gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gezondheid en problematische schulden....

Hulpverlening
24 november 2022

Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten

Het CPB heeft de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op Wmo-gebruik, gezondheid en schulden onderzocht. Alleen in Utrecht waren er duidelijke effecten. Begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo stegen, wat op termijn kan leiden tot meer participatie.

Hulpverlening
7 november 2022

Vermogensoverdrachten in de laatste jaren voor overlijden

Alleenstaanden anticiperen op hun overlijden door in de jaren daarvoor hun vermogen al te verlagen. Dat blijkt uit onderzoek naar vermogensoverdrachten in de laatste jaren voor overlijden. Dit effect is sterker bij mensen die kinderen hebben, dan bij mensen zonder kinderen. Bij schenkers is ook te zien dat ze het bedrag van de schenking vaak laten afhangen van de schijven en tarieven van de schenkbelasting.

Het overdragen van een spaarvarken