Zoekresultaten

There are 2 search results.
2 november 2015

Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

De structurele lastenverzwaring van het gedeeltelijk collectiviseren van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt geraamd op 0,6 mld euro.

No title
3 september 2015

Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar.