Zoekresultaten

There are 1 search results.
18 februari 2016

Economische verstoringen te lijf gaan door vennootschapsinkomen

Publicatie

De 28 vennootschapsbelastingen (vpb’s) in de Europese Unie vormen een lappendeken van heffingen die niet stroken met de neutraliteitseis en het subsidiariteitsbeginsel van de Europese verdragen.

Image for Economische verstoringen te lijf gaan door vennootschapsinkomen