Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
30 januari 2013

Het belang van motivatie bij meten van prestaties tijdens een IQ-test

Dit onderzoek biedt een economisch model dat de afwegingen die mensen tijdens een IQ-test maken, in beeld brengt.

No title
21 januari 2013

De indrukwekkende erfenis van Geert Groote baande het pad naar de Gouden Eeuw

Kriskas door Nederland staat een groot aantal Geert Groote scholen. Dat is geen toeval, want Geert Groote (1340-1384) staat aan de basis van het moderne onderwijs zoals dat in Nederland en veel andere landen wordt gegeven.

No title
18 januari 2013

Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase

Het ministerie van OCW heeft het CPB gevraagd de deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel met aanvullende beurs in het hoger onderwijs (HBO en WO) kwantitatief te duiden.

No title
4 februari 2010

Innovatiesystemen

Nationale innovatiesystemen in kaart gebracht.

21 januari 2009

Hoe verspreidt het computergebruik zich? Een verklaring voor het adoptiepatroon van computers en implicaties voor de loonverdeling

Welke effecten heeft de diffusie van computers op de loonverdeling?