Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
20 februari 2006

Verschillen tussen EU-lidstaten in administratieve lasten voor bedrijven veroorzaakt door EU-regelgeving

Publicatie

Dit memorandum vooziet in data die de nulsituatie beschrijft van de administratieve lasten voor bedrijven in de EU-lidstaten en definieert het concept van administratieve lasten van bedrijven.

9 februari 2006

De handel-geïnduceerde effecten van de Dienstenrichtlijn en het land van oorsprong beginsel.

Publicatie

De intra-Europese handel in commerciële diensten kan met 30 tot 60 procent toenemen als de dienstenrichtlijn wordt geïmplementeerd zoals die door de Europese Commissie is voorgesteld.

2 december 2005

Liberalisatie van de Europese dienstenmarkt en het effect ervan voor Zwitserland

Publicatie

Dit memorandum schat de kwantitatieve economische gevolgen van een mogelijke beslissing van de Zwitserse overheid om de voorstellen ten aanzien van de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie volledig te accepteren.

7 oktober 2005

Regulatory heterogeneity as obstacle for international services trade

Publicatie

De internationale handel in diensten wordt gehinderd door nationale verschillen in marktregulering.

1 maart 2005

De Nederlandse dienstensectoren en de intra-Europese dienstenmarkt

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de omvang, de sectorale structuur en de aard van de buitenlandse concurrentie in Nederlandse dienstensectoren.

24 november 2004

Handel en investeringen in dienstensectoren binnen de EU, en patronen in de regelgeving

Publicatie

Dit memorandum schetst basispatronen en feiten over de Europese dienstenmarkt en tevens de structuur van de regelgeving die invloed heeft op de handelspatronen en directe investeringen in de Europese dienstenmarkt.

25 oktober 2004

Het vrije verkeer van diensten binnen de EU

Publicatie

Toepassing EU-richtlijn zou stimulans voor handel in commerciële diensten en bilaterale directe investeringen zijn.

26 juli 2004

A different approach to WTO negotiations in services.

Publicatie

Internationale onderhandelingen over handelsliberalisatie van diensten spitsen zich toe op non-tarifaire belemmeringen (NTB's).

17 februari 2004

Een nieuwe WTO-ronde voor diensten: mogelijke effecten voor Nederland

Publicatie

Verwachte liberalisatie van internationale handel in diensten in 2005 gaat voor Nederland niet ver genoeg.

2 april 2002

Uitdagingen voor de groei van de Nederlandse zakelijke dienstverlening; internationale vergelijking en beleidsissues.

Publicatie

Deze studie onderzoekt de oorzaken en kenmerken van de zeer sterke groei van de zakelijke dienstverlening in Nederland.