Zoekresultaten

Er zijn 24 zoekresultaten voor *.
3 oktober 2008

Evaluatie van door het CPB gepubliceerde BBP-groei voorpellingen

Publicatie

De nauwkeurigheid van de voorspellingen voor de groei van het BBP met het macro-model SAFFIER, gepubliceerd in CEP en MEV, worden vergeleken met de voorspellingen van VAR en BVAR-modellen.

15 januari 2008

Decompositie van de BBP-groei in Europese landen; verschillende modellen vertellen verschillende verhalen

Publicatie

De bijdragen van afzonderlijke bestedingscategorieën aan de economische groei kunnen op twee manieren worden bepaald.

17 april 2007

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Publicatie

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het Centraal Planbureau (CPB) sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model SAFFIER.

10 oktober 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen en middellange-termijnverkenningen.

Publicatie

Hoe groot is de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB? Hoe trefzeker zijn de verkenningen van het CPB voor de middellange termijn?

16 juni 2006

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Publicatie

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het CPB sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model Saffier.

25 januari 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen van het CPB voor de jaren 1971-2004; inclusief vergelijking met negen andere instanties

Publicatie

Jaarlijks onderzoekt het CPB de trefzekerheid van zijn eigen ramingen door de in het verleden gepubliceerde prognoses te vergelijken met de realisaties.

25 november 2005

Hoe kunnen we de aandelen van binnenlandse vraag en export in de economische groei bepalen?

Publicatie

Dit memorandum onthult de verschillen tussen de ‘Nederlandse methode’ en de ‘internationale methode’ om de aandelen van bestedingscategorieën aan economische groei te bepalen.

21 september 2004

Werkgelegenheidsbarometer

Publicatie

Dit memorandum geeft een toelichting op de vernieuwde werkgelegenheidsbarometer.

19 december 2003

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

19 november 2003

De CPB-conjunctuurindicator geactualiseerd en gereviseerd

Publicatie

Wanneer slaat de conjunctuur om?