Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
16 mei 2007

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen.

25 april 2007

De effectiviteit van CWI medewerkers: aanvullende schattingen tot 2006

Het CWI heeft het CPB verzocht om de schattingen van de effectiviteit van de CWI medewerkers uit te breiden met de jaren 2005 en 2006.

24 april 2007

Rentehobbelopslag WGA in 2008

Net als vorig jaar heeft SZW het CPB enkele vragen gesteld in verband met het vaststellen van de rentehobbelopslag in de WGA

21 april 2007

Toekomstverkenning Arbeidsmigratie

De rol van arbeidsmigratie in de Nederlandse samenleving van 2025 aan de hand van een aantal scenario's

27 februari 2007

Selectief arbeidsmigratiebeleid: Europees of nationaal?

In het kader van het EU-beleidsplan Legale Migratie wordt het CPB om advies gevraagd

19 januari 2007

Houdbaarheidseffecten van participatiebeleid

De SER heeft het CPB gevraagd enkele beleidsopties in kaart te brengen waarbij de houdbaarheid verbetert door meer arbeidsparticipatie.

17 januari 2007

Een analyse van maatregelen gericht op de arbeidsparticipatie van vrouwen

SZW heeft het CPB verzocht een analyse te maken van een aantal maatregelen gericht op de arbeidsparticipatie van vrouwen