Zoekresultaten

Er zijn 14 zoekresultaten voor *.
21 september 2006

Het meten van concurrentie in Nederland

Dit memorandum onderzoekt de vraag in welke richting mededinging de Nederlandse marktsector heeft veranderd.

6 juli 2006

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

16 mei 2006

CPB visie marktwerking notariaat

CPB visie marktwerking notariaat

20 maart 2006

Kwantitatieve verkenning welvaartseffecten splitsing energiebedrijven

In deze notitie onderzoekt het CPB of er sinds de eerdere CPB-studie over de splitsing van de energiedistributiebedrijven, nieuwe informatie beschikbaar is gekomen die tot herformulering van conclusies leidt.