Zoekresultaten

Er zijn 26 zoekresultaten voor *.
27 september 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

PvdA vraagt CPB structurele arbeidsmarkteffecten van een viertal specifieke maatregelen te berekenen

21 september 2004

Macro Economische Verkenning (MEV) 2005

In de Macro Economische Verkenning (MEV) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.

19 september 2004

Raming bijstandsvolume in de MEV 2005

In dit memorandum wordt de raming van het bijstandsvolume voor 2004 en 2005 toegelicht.

27 augustus 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP vraagt CPB de budgettaire en koopkrachteffecten te bepalen van een wijziging van de fiscale behandeling eigen woning

8 juni 2004

De maatschappelijke opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek: Een literatuuroverzicht

Dit memorandum geeft een overzicht van de empirische kennis over de effecten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.

7 mei 2004

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Wat zijn de economische effecten van het kabinetsvoornemen om de administratieve lasten met 25% terug te brengen?

8 april 2004

De macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging

Deze notitie presenteert de macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging.

31 maart 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Deze notitie documenteert een aantal varianten voor de introductie van een eigen risico die zijn gebruikt voor de Memorie van Toelichting van de no-claimteruggaveregeling

22 maart 2004

Centraal Economisch Plan (CEP) 2004

In het Centraal Economisch Plan (CEP) worden de economische vooruitzichten gepresenteerd.