Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
19 september 2004

Raming bijstandsvolume in de MEV 2005

Publicatie

In dit memorandum wordt de raming van het bijstandsvolume voor 2004 en 2005 toegelicht.

30 augustus 2004

Goed aanbesteed is het halve werk: een economische analyse van de aanbesteding van reïntegratie

Publicatie

Goed aanbesteed is het halve werk.

27 augustus 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

Publicatie

SP vraagt CPB de budgettaire en koopkrachteffecten te bepalen van een wijziging van de fiscale behandeling eigen woning

8 juni 2004

De maatschappelijke opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek: Een literatuuroverzicht

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de empirische kennis over de effecten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.

7 mei 2004

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Publicatie

Wat zijn de economische effecten van het kabinetsvoornemen om de administratieve lasten met 25% terug te brengen?

8 april 2004

De macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging

Publicatie

Deze notitie presenteert de macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging.

31 maart 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Publicatie

Deze notitie documenteert een aantal varianten voor de introductie van een eigen risico die zijn gebruikt voor de Memorie van Toelichting van de no-claimteruggaveregeling

9 maart 2004

Uitvoering van regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Publicatie

Plausibiliteitsbeoordeling SZW-analyses over de wijze van uitvoering WGA-regeling

18 februari 2004

Gelijke beschikbaarheid, ongelijke handhaving? Een onderzoek naar de consequenties van de regionale verdeling van het politiebudget

Publicatie

Huidige verdeling politiebudget tussen korpsen leidt tot ongelijkheid bij handhaving.

4 februari 2004

Effecten van Belastingplan 2004 op mobiliteit en milieu

Publicatie

Op verzoek van vier ministeries brengt CPB de te verwachten effecten op mobiliteit en milieu in kaart