Zoekresultaten

Er zijn 25 zoekresultaten voor *.
24 juni 2011

Pensioenakkoord juni 2011

Publicatie

Deze notitie schetst de effecten van het pensioenakkoord uit juni 2011 op hoofdlijnen en op beschrijvende en kwalitatieve wijze.

Image for Pensioenakkoord juni 2011
17 juni 2011

Reactie op Research en Development aftrek

Publicatie

Reactie van het CPB op fiscaal stimuleren van de R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten via de winstbelastingen.

Image for Reactie op Research en Development aftrek
10 juni 2011

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader

Publicatie

Het voorstel voor een sociaal akkoord over de aow en de aanvullende pensioenen verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën met 0,7% bbp.

Image for Sociaal akkoord aow en Witteveenkader
31 mei 2011

Presentatie 'De begroting 2011-15, na 230 dagen regeren'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Wim Suyker is gebruikt tijdens de Master class Financieel Management, op 31 mei 2011.

27 mei 2011

De Nederlandse overheidsbegroting in 2011 en 2012 in Europees perspectief, In tien grafieken

Publicatie

De grafieken zijn op basis van de voorjaarsraming van de Europese Commissie.

12 mei 2011

Presentatie "Health spending and public finance"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk gebruikt is tijdens het seminar "Houdbaarheid overheidsfinanciën en zorguitgaven" op 12 mei 2011.

10 mei 2011

Een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht (achtergronddocument)

Publicatie

Dit CPB Achtergronddocument geeft informatie over een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht (zie CPB Policy Brief 2011/04).

10 mei 2011

Een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht

Publicatie

Meer bevoegdheden voor toezichthouders betekent niet dat deze ook tijdig worden ingezet. Toezichthouders hebben namelijk prikkels om te laat en te slap in te grijpen als banken in de problemen dreigen te raken: zij vertonen uitstelgedrag.

3 mei 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

Publicatie

Het voorstel van de JOVD voor een vlaktaks behelst een ingrijpende aanpassing van het fiscale stelsel.

Image for Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)
29 april 2011

Presentatie 'EMU: op huwelijkse voorwaarden'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk is gebruikt tijdens het congres "Op weg naar een houdbare EMU", op 29 april 2011.