Zoekresultaten

Er zijn 23 zoekresultaten voor *.
14 juni 2006

Aangepaste berekening van replacement rate en wiggen

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de aanpassingen in de berekening van de lange reeks van replacement rate en wiggen.

12 juni 2006

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

Publicatie

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011).

11 april 2006

Een nuancering van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën

Publicatie

Dit memorandum tracht sommige van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën te beschrijven en te nuanceren.

5 april 2006

Raming van het bijstandvolume in CEP 2006

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing van de raming van het aantal bijstandsuitkeringen uit CEP2006 gegeven.

29 maart 2006

Uitgangspunten voor luchtvaartscenario's 2020 en 2040

Publicatie

In deze notitie licht het CPB de uitgangspunten voor de luchtvaartscenario's 2020 en 2040 toe

24 februari 2006

NATGAS: a model voor de Europese aardgasmarkt

Publicatie

In dit memorandum bespreken we zowel de theoretische achtergrond als de modelspecificaties van het NATural Gasmodel.

20 februari 2006

Verschillen tussen EU-lidstaten in administratieve lasten voor bedrijven veroorzaakt door EU-regelgeving

Publicatie

Dit memorandum vooziet in data die de nulsituatie beschrijft van de administratieve lasten voor bedrijven in de EU-lidstaten en definieert het concept van administratieve lasten van bedrijven.

17 februari 2006

Schaalvoordelen en imperfecte concurrentie in WorldScan

Publicatie

In dit memorandum wordt de literatuur over schaalvoordelen en imperfecte concurrentie beoordeeld en wordt een analyse gemaakt welke benadering het meest geschikt is om in WorldScan te implementeren.

9 februari 2006

De handel-geïnduceerde effecten van de Dienstenrichtlijn en het land van oorsprong beginsel.

Publicatie

De intra-Europese handel in commerciële diensten kan met 30 tot 60 procent toenemen als de dienstenrichtlijn wordt geïmplementeerd zoals die door de Europese Commissie is voorgesteld.

3 februari 2006

Reële contractloonstijging op lange termijn

Publicatie

Dit memorandum geeft een indicatie voor de reële contractloonstijging op lange termijn (tot 2040).