Zoekresultaten

Er zijn 297 zoekresultaten voor *.
7 december 2011

Loonongelijkheid in 'handel-in-taken' modellen

Publicatie

Nieuwe modellen over handel in taken suggereren dat de relatieve lonen van lager geschoolden in rijke landen met relatief veel hooggeschoolden kunnen toenemen als laaggeschoolde taken worden uitbesteed aan andere landen.

Image for Loonongelijkheid in 'handel-in-taken' modellen
1 december 2011

Een evaluatie van het BTW-stelsel in de EU

Publicatie

De Europese Commissie (EC) heeft gepleit voor een grondige hervorming om het BTW-stelsel in de EU eenvoudiger, robuuster en efficiënter te maken.

1 december 2011

Nederlandse bedrijven en de opkomende BRIC landen: een analyse met internationale transactiedata op bedrijfsniveau

Publicatie

Het aantal bedrijven dat naar de BRIC landen exporteert of van die landen importeert neemt snel toe in de periode van 2002 tot 2008. Vooral de handelsrelaties met China en India vallen hierbij op.

24 november 2011

Evaluatie van opties EFSF

Publicatie

De Tweede Kamer (via de Minister van Financiën) heeft het CPB gevraagd om voor half november een analyse te maken van “de effectiviteit van vier opties voor vergroting van het noodfonds".

Image for Evaluatie van opties EFSF
21 november 2011

De opkomst van de BRIC-landen en de effecten op de Nederlandse economie

Publicatie

De opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) heeft positieve effecten op de Nederlandse economie.

14 november 2011

Europa in crisis

Publicatie

Het Centraal Planbureau over schulden en de toekomst van de eurozone.

Image for Europa in crisis
4 oktober 2011

Ontwikkelingen van Nederlandse sectorale energie-intensiteit in internationaal perspectief, 1987-2005

Publicatie

Deze studie maakt gebruik van een nieuwe dataset voor het analyseren van de ontwikkeling van energie-intensiteit in Nederland, gedurende de periode 1987−2005 en in vergelijking met 18 andere OESO-landen.

Image for Ontwikkelingen van Nederlandse sectorale energie-intensiteit in internationaal perspectief, 1987-2005
29 augustus 2011

Vaste exportkosten en multi-product bedrijven

Publicatie

Dit is een onderzoek naar componenten van vaste exportkosten en de impact van deze kosten op bedrijven met meerdere producten.

Image for Vaste exportkosten en multi-product bedrijven
26 augustus 2011

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

Publicatie

De Tweede Kamer heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd een actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom naar Nederland uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen).

Image for Arbeidsmigranten uit Oost-Europa
11 juli 2011

Onzekerheid en de uitvoerbeslissingen van Nederlandse bedrijven

Publicatie

Dit onderzoek analyseert de beslissingen van Nederlandse bedrijven om tot nieuwe buitenlandse markten toe te treden.

Image for Onzekerheid en de uitvoerbeslissingen van Nederlandse bedrijven