Zoekresultaten

Er zijn 150 zoekresultaten voor *.
1 juni 2010

De introductie van aanpassingskosten in het Gamma model

Publicatie

Dit memorandum bespreekt de uitbreidingen in de 2010-versie die zijn gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsuitgaven te toetsen (van der Horst et al. (2010)).

1 juni 2010

Vergrijzing verdeeld; toekomst van de Nederlandse overheidsfinanciën

Publicatie

De vergrijzing legt claim op de overheidsfinanciën. Dit is op termijn onhoudbaar, de overheid moet het beleid aanpassen.

29 maart 2010

Het Nederlandse stelsel van langdurige zorg

Publicatie

Hoe ziet het Nederlandse stelsel van langdurige zorg voor ouderen er uit?

16 maart 2010

Economische verkenning 2011-2015

Publicatie

Dit document presenteert een scenario voor de Nederlandse economie tot en met 2015.

16 maart 2010

Macro-economische risico's en opbrengsten van pensioenen

Publicatie

Dit document onderzoekt de risicofactoren die verbonden zijn aan de opbrengsten van al dan niet in fondsen ondergebrachte sociale zekerheid.

27 januari 2010

Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen; Antwoorden op enkele vragen

Publicatie

Dit memorandum geeft antwoorden op vragen van de commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen.

4 december 2009

Houdbaarheidseffect voorstel verhoging AOW-leeftijd

Publicatie

SZW heeft het CPB verzocht om de gevolgen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te bepalen van het kabinetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar

2 december 2009

Presentatie 'Uitdagingen voor de drie pensioenpijlers in Nederland'

Publicatie

Dit is de presentatie die Casper van Ewijk heeft gebouden op de 4e Nederlandse Pensioentop.

29 september 2009

Presentatie 'Pensioenstelsel na de crisis'

Publicatie

Dit is de presentatie die Casper van Ewijk heeft gebouden op het Pensioenforum 2009.

19 juni 2009

Houdbaarheidseffect verhoging AOW-leeftijd

Publicatie

In deze notitie wordt een volledige decompositie gegeven van het houdbaarheidseffect van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar