Zoekresultaten

Er zijn 153 zoekresultaten voor *.
5 februari 2009

Roken, drinken en gokken in de Europese Unie

Publicatie

Hoge accijnzen zorgen ervoor dat jongeren minder roken, drinken en gokken, maar ook complementair beleid is belangrijk.

10 december 2008

Stijgende zorguitgaven, nieuwe medische technologie en het Baumol effect

Publicatie

Hogere arbeidsproductiviteit, hogere zorguitgaven.

20 november 2008

Prijsvorming van generieke geneesmiddelen; forse prijsdaling in het nieuwe zorgstelsel.

Publicatie

De geneesmiddelenvoorziening heeft de afgelopen maanden prominent in de schijnwerpers gestaan.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Publicatie

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Publicatie

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

1 augustus 2008

Ontwikkelingen rondom de rol van de Nederlandse huisarts

Publicatie

In dit memorandum wordt de ontwikkeling rondom de rol van de Nederlandse huisartsen beschreven.

2 juli 2008

Budgettaire en koopkrachteffecten van SP-voorstel financiering zorg

Publicatie

In deze notitie worden de budgettaire effecten en de koopkrachteffecten van het SP-voorstel voor de financiering van de zorg bezien

25 mei 2008

Gedragseffect van eigen betalingen in de ZVW

Publicatie

VWS heeft het CPB een aantal vragen gesteld over het gedragseffect van eigen betalingen in de zorg

24 april 2008

Kwaliteitstransparantie en concurrentie in de ziekenhuiszorg; kansen en dilemma's

Publicatie

Borging van de kwaliteit van ziekenhuiszorg is belangrijk. Momenteel loopt deze borging in Nederland via de beroepsgroepen, zoals specialisten zelf, en via (directe) kwaliteitsregulering door de Inspectie van de Gezondheidszorg.

2 april 2008

Verkleint een hogere opleiding de kans op overgewicht?

Publicatie

Vrouwen, hoog- of laagopgeleid, snoepen teveel.