Zoekresultaten

Er zijn 172 zoekresultaten voor *.
29 september 2005

Schakel de mededinging in; oorzaken, gevolgen en beleidsimplicaties van overstapkosten voor consumenten

Publicatie

Concurrentie werkt alleen als consumenten makkelijk van de ene naar de andere aanbieder kunnen overstappen.

22 september 2005

Mededinging in markten voor levensverzekeringen

Publicatie

Mededinging op markt voor levensverzekeringen is zwak.

7 september 2005

Mededinging en kwaliteit in het notariaat

Publicatie

Effecten liberalisering notariaat niet altijd even duidelijk en niet onverdeeld gunstig.

7 september 2005

Liberalisering van het Nederlandse notariaat; de reikwijdte en inwerking onderzocht

Publicatie

De notaris moet gaan concurreren.

29 juni 2005

De creativiteit van de markt; verkenning van de rol van de overheid bij creatieve industrieën

Publicatie

Gebrek aan kennis over markt- en overheidsfalen suggereert terughoudendheid bij ingrijpen in de markt voor kunst en cultuur.

27 april 2005

Verticale splitsing van energiedistributiebedrijven; verscheidene opties voor opsplitsing beoordeeld

Publicatie

Welvaartseffect eigendomssplitsing distributienetten onduidelijk.

2 februari 2005

Onderweg naar morgen; een economische analyse van het digitaliserende medialandschap

Publicatie

Morgen kan de publieke omroep een beperktere taakopdracht hebben.

9 december 2004

Een open bestel in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

Publicatie

Open bestel niet zomaar invoeren, liever eerst experimenteren.

9 december 2004

Het zekere voor het onzekere nemen? Bedrijfszekerheidbeleid in netwerksectoren

Publicatie

Dit rapport ontwikkelt een routekaart die beleidsmakers helpt beleid te ontwikkelen voor bedrijfszekerheid in netwerksectoren.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.