Zoekresultaten

Er zijn 153 zoekresultaten voor *.
27 september 2007

Qaly-tijd; nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en richtlijnen.

Publicatie

Nieuwe medische technologie is een belangrijke bron van gezondheidswinst, maar leidt tevens tot hogere zorguitgaven.

7 september 2007

Presentatie 'Zorgverzekering een zorg?'

Publicatie

Dit is een presentatie die Coen Teulings heeft gegeven over de ontwikkeling van de kosten van de zorg.

4 juli 2007

Determinanten van de gezondheidszorguitgaven

Publicatie

In dit memorandum wordt op basis van regressie-analyse nagegaan wat de belangrijkste factoren zijn van de gezondheidsuitgaven voor verschillende OECD-landen.

16 juni 2006

Handle with care! Sturingsmodellen voor een doelmatige ouderenzorg.

Publicatie

Het huidige bekostigingsmodel voor de ouderenzorg in de AWBZ kent weinig prikkels tot doelmatigheid.

12 juni 2006

Een scenario voor de zorguitgaven 2008-2011

Publicatie

Deze studie beschrijft een scenario voor de zorguitgaven voor de middellange termijn bij ongewijzigd beleid.

3 april 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten bij bedrijven

Publicatie

In dit memorandum wordt op basis van diverse bronnen een inschatting gemaakt van het aantal particulier verzekerde werknemers bij bedrijven.

31 maart 2006

Empirische invulling zorgmodel

Publicatie

Dit memorandum is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan.

30 maart 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten voor gepensioneerden

Publicatie

Dit memorandum tracht inzicht te krijgen in welk deel van de particulier verzekerde gepensioneerden in 2005 van hun voormalige werkgever een bijdrage particuliere ziektekosten ontving.

30 maart 2006

Zorg in model; algemene structuur en varianten

Publicatie

In dit memorandum (en het technische deel B) wordt een model voor de Nederlandse gezondheidszorgsector beschreven.

22 maart 2006

Samenhang tussen AWBZ en andere voorzieningen

Publicatie

Dit memorandum gaat in op de samenhang tussen AWBZ-zorg voor ouderen en andere voorzieningen die voor ouderen van belang zijn om goed te kunnen functioneren.