Zoekresultaten

Er zijn 152 zoekresultaten voor *.
17 augustus 2005

De arbeidsmarkt van de zorgsector: data en modellen

Publicatie

Dit memorandum inventariseert en beoordeelt beschikbare data en modellen van de arbeidsmarkt in de zorgsector.

13 juni 2005

Kunnen we ons een langer en gezonder leven veroorloven?

Publicatie

Betere gezondheid geen remedie tegen stijgende levensverwachting.

2 mei 2005

Doelmatigheidswinsten in de AWBZ

Publicatie

In dit memorandum gaan we dieper in op de vraag wat we op basis van benchmark studies kunnen concluderen over te behalen doelmatigheidswinsten binnen de AWBZ-gefinancierde zorg.

1 maart 2005

Budgettaire en economische effecten van de Zorgverzekeringswet

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de effecten van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

18 november 2004

Stelselherziening zorg

Publicatie

Een presentatie van Marcel Lever over hervormingen in de zorgsector.

18 oktober 2004

Risk adjustment in the Netherlands; an analysis of insurers' health care expenditures

Publicatie

Deze studie onderzoekt in hoeverre verschillen tussen gezondheidszorguitgaven van ziekenfondsen worden verklaard door risicoverevening gedurende de periode 1991-2001.

7 oktober 2004

Het effect van de invoering van eigen betalingen in de ZFW

Publicatie

CPB berekent effecten voorgestelde no-claimteruggaveregeling

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Publicatie

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

29 januari 2004

Verzekerde Selectie?

Publicatie

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar risicoselectie op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt in het huidige stelsel en het toekomstige stelsel.