Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
1 december 2003

Globale toets Business case Maasvlakte 2

Publicatie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht: “een globale toets op te stellen van de zogenoemde “doorsteekvariant” voor de Tweede Maasvlakte.

28 november 2003

Investeren in kennis; een maatschappelijk-economische beoordeling van de Bsik-projecten

Publicatie

Een beoordeling van de maatschappelijk-economische effecten van de 67 ingediende Bsik-voorstellen.

23 juli 2003

Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven

Publicatie

Het ministerie van Ven W heeft het CPB om een beknopte analyse gevraagd van de ontwikkeling van de overslag in de Amsterdamse haven in de laatste jaren

25 maart 2003

Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam-België

Publicatie

Op verzoek van ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt het CPB een second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam-België

3 februari 2003

Twee jaar ervaring met OEEI; de discussie over indirecte effecten

Publicatie

Deze bundel is een weergave van het congres '2 jaar ervaring met oeei - de discussie over indirecte effecten' op 25 juni 2002.

11 april 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Publicatie

Het Centraal Planbureau heeft een kengetallen kosten-batenanalyse uitgevoerd voor drie 'beperkte' uitbreidingsvarianten voor Schiphol na 2010.

1 april 2002

Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht

Publicatie

Moeten er meer wegen en spoorlijnen worden aangelegd, of moet er juist meer geld komen voor natuur, kennis en binnensteden?

11 maart 2002

Actualisatie CPB document inzake participatie Joint Strike Fighter (JSF)

Publicatie

Tweede Kamercommissies Defensie, Economische Zaken en Financiën en Commissie voor Rijksuitgaven vragen CPB om actualistie van eerder onderzoek

12 februari 2002

De BLM; opzet en recente aanpassingen

Publicatie

Deze publicatie is gewijd aan de methode om ramingen te maken van de regionale vraag naar bedrijventerrein.

3 januari 2002

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; aanvullende kosten-batenanalyse

Publicatie

Zonder landaanwinning zal er op den duur, afhankelijk van de economische groei, een tekort aan havencapaciteit in Rotterdam ontstaan.