Zoekresultaten

Er zijn 200 zoekresultaten voor *.
1 november 2007

Globalisation and the Dutch economy; a case study to the influence of the emergence of China and Eastern Europe on Dutch international trade

Publicatie

Wat betekent het toenemende belang van China en Oost-Europa op de wereldmarkt voor een kleine open economie als de Nederlandse?

25 oktober 2007

Aanvulling analyse gevolgen Burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'

Publicatie

Het CPB en het MNP hebben op verzoek van de Tweede Kamer de verwachte effecten van het burgerinitiatief van Milieudefensie ‘Boeren met Toekomst’ geanalyseerd

27 september 2007

Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'; effecten van een andere intensieve veehouderij.

Publicatie

CPB en MNP analyseren het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst' van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief.

6 augustus 2007

Investeren in het Nederlandse Landschap: Opbrengst: geluk en euro's

Publicatie

Op verzoek van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft het CPB 'Investeren in het Nederlandse Landschap' aan een nader onderzoek onderworpen

17 juli 2007

Beoordeling projectvoorstel luchtkwaliteit januari 2007

Publicatie

Naar aanleiding van een FES-meevaller voor 2006 heeft de ICRE het CPB gevraagd een aantal projecten te toetsen

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Publicatie

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

19 december 2006

Turken in Nederland en Duitsland; de arbeidsmarktpositie vergeleken

Publicatie

Naarmate men beter is geïntegreerd, zal men doorgaans betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt.

23 oktober 2006

Grote Stedenbeleid na 2009

Publicatie

Het CPB is gevraagd mee te denken over de vorm en de mogelijkheden van een toekomstig grotestedenbeleid

4 oktober 2006

Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs; analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006.

Publicatie

Naar aanleiding van een FES-meevaller van 1 mld euro voor 2006 is het CPB gevraagd verschillende projecten te toetsen. D

29 september 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

Nederland verandert. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?