Zoekresultaten

Er zijn 176 zoekresultaten voor *.
18 juli 2001

De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies zoals de WBSO

Publicatie

Aantrekkelijker alternatieven voor verhoging WBSO budget.

17 juli 2001

tOETs; ex ante evaluatie van de vijfde nota ruimtelijke ordening

Publicatie

In juni 1999 heeft de Minister van VROM de verschillende planbureau´s verzocht gezamenlijk een ex ante evaluatie uit te voeren van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

10 juli 2001

Analyse zeetoegang Noordzeekanaalgebied: een second opinion

Publicatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt CPB advies over KBA zeetoegang Noordzeekanaalgebied

28 mei 2001

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; kosten-batenanalyse van uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning.

Publicatie

Economische groei en geluidsnormen zijn bepalend voor de timing van aanleg Maasvlakte 2.

4 mei 2001

De Zuiderzeelijn: wat kunnen we concluderen op basis van de kosten-baten analyse?

Publicatie

CPB geeft second opinium over kosten-baten analyse Zuiderzeelijn uitgevoerd door het LEI

1 november 2000

Ruimte voor water; kosten en baten van zes projecten en enige alternatieven

Publicatie

Volgens klimatologen verandert het klimaat; zonder ingrijpen meer wateroverlast

1 juni 2000

Kosten-batenanalyse van HSL-Oost infrastructuur

Publicatie

Hogesnelheidstreinen op de lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens (‘HSL-Oost’); een kosten-batenanalyse.

20 april 2000

Evaluatie van infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse

Publicatie

Verschillende onderzoeksinstituten beveelt aan om bij grote infrastructuurprojecten een kostenbatenanalyse uit te voeren, als kader waarbinnen een integrale en transparante beschrijving van effecten mogelijk is.

1 januari 2000

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

Publicatie

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

1 december 1999

Onderzoek Nationale Luchthaven: conclusies over verricht onderzoek

Publicatie

Onderzoek Nationale Luchthaven: conclusies over verricht onderzoek