Zoekresultaten

Er zijn 219 zoekresultaten voor *.
13 maart 2008

Investeringen in woningen

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2008.

24 januari 2008

Armoedeval heeft wél gedragseffecten

Publicatie

Op verzoek van SZW reageren we in deze notitie op recente bevindingen over het effect van de armoedeval.

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Publicatie

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.

23 oktober 2007

Immigratiebeleid en de vormgeving van de welvaartsstaat; een kwalitatieve benadering om de interactie te verkennen

Publicatie

De mate van inkomensherverdeling binnen een welvaartsstaat is belangrijk bij de vormgeving van het beleid voor arbeidsmigratie.

6 oktober 2007

Presentatie 'Woningmarkt en de Grote Stad'

Publicatie

Een presentatie van Coen Teulings over de woningmarkt en stedelijke ontwikkeling.

5 september 2007

Housing supply in the Netherlands

Publicatie

Hoewel er steeds meer erkenning komt voor het belang dat de aanbodzijde van de woningmarkt heeft voor het niveau en de v

20 juni 2007

The impact of housing market institutions on labour mobility; a European cross-country comparison

Publicatie

In dit paper bestuderen we de effecten van huizenmarktinstituties op de arbeidsmarkt. Hiervoor bekijken we de baanduren

20 november 2006

Een klein stochastisch model van een pensioenfonds met endogene besparingen

Publicatie

Dit memorandum verkent, op een erg algemeen niveau, de gevolgen van een stochastische omgeving voor houdbaarheid en economisch gedrag.

17 november 2006

Toelichting n.a.v. vragen over houdbaarheid overheidsfinanciën

Publicatie

Dit memorandum geeft een toelichting op enkele veelgestelde vragen rond de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

29 september 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

Nederland verandert. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?