Zoekresultaten

Er zijn 298 zoekresultaten voor *.
25 oktober 2007

De economische effecten van de toetreding van Kroatië tot de EU

Publicatie

We onderzoeken de economische gevolgen van de mogelijke toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.

4 oktober 2007

O&O in Worldscan

Publicatie

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

12 juli 2007

De Chinese economie, bekeken vanuit Japan en Nederland

Publicatie

Dit memorandum analyseert de gevolgen van de snelle economische ontwikkeling in China voor twee landen: Japan en Nederland.

8 juli 2007

Het Nederlandse fiscale raamwerk; geschiedenis, huidige praktijd en de rol van het CPB.

Publicatie

Volgens het IMF en de OECD is de Nederlandse begrotingssystematiek betrekkelijk uniek en bevat deze vele elementen die ook voor andere landen bruikbaar kunnen zijn.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

20 juni 2007

The impact of housing market institutions on labour mobility; a European cross-country comparison

Publicatie

In dit paper bestuderen we de effecten van huizenmarktinstituties op de arbeidsmarkt. Hiervoor bekijken we de baanduren

4 juni 2007

Dienstverlening en de veranderende structuur van Europese groei

Publicatie

Dit memorandum biedt aanknopingspunten voor beleid dat de toekomstige bijdrage van de dienstverlening aan de Europese economische groei zou kunnen vergroten.

9 mei 2007

Trends in Europese integratie: Technische bijlage bij de Europese Verkenning / European Outlook 5

Publicatie

Dit memorandum voorziet in een technische bijlage bij Hoofdstuk B3 van de Europese Verkenning/ European Outlook 5

9 mei 2007

Marktplaats Europa; vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie

Publicatie

Draagt de Europese interne markt bij aan de verbetering van vrije handel, vrije investeringen en vrije migratie?

19 april 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

Publicatie

In dit memorandum wordt geschat in welke mate de ontwikkeling van de relevante wereldhandel is toe te schrijven aan de internationale toename van de wederuitvoer.