Zoekresultaten

Er zijn 217 zoekresultaten voor *.
14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

Publicatie

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

12 juni 2006

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

Publicatie

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011).

16 mei 2006

Housing supply and the interaction of regional population and employment

Publicatie

De huizenmarkt kan een belangrijk effect hebben op de relatie tussen regionale bevolking en werkgelegenheid, als het aan

20 april 2006

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Publicatie

Naar aanleiding van het Voorjaarsoverleg maakt het CPB een notitie met een beschrijving van de groepen die er in 2006 in koopkracht op vooruit of achteruit gaan.

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

Publicatie

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.

28 februari 2006

Investeringsprikkels voor woningcorporaties.

Publicatie

Deze studie onderzoekt prikkels en belemmeringen voor de bouw van nieuwe huurwoningen door woningcorporaties en hoe die sinds het midden van de jaren '90 zijn veranderd.

16 februari 2006

Compensation of regional unemployment in housing markets

Publicatie

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

1 december 2005

Geactualiseerde koopkrachtraming 2006

Publicatie

Kabinet vraagt CPB reguliere macro economische raming uit te breiden met geactualiseerde koopkrachtontwikkeling voor 2006

1 november 2005

Een vergelijking van modellen voor inhaalpremies

Publicatie

Dit memorandum bespreekt en vergelijkt twee modellen voor de inhaalpremie, een partieel aanpassingsmodel (zogenaamd PA-model) en een lineair kwadratisch regulator model (zogenaamd LQR-model).

9 juni 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Publicatie

Tweede Kamerlid mevrouw Bussemaker heeft het CPB verzocht om een voorstel tot aanpassing van het huidige WAO-stelsel te analyseren.