Zoekresultaten

Er zijn 221 zoekresultaten voor *.
27 augustus 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

Publicatie

SP vraagt CPB de budgettaire en koopkrachteffecten te bepalen van een wijziging van de fiscale behandeling eigen woning

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

31 maart 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Publicatie

Deze notitie documenteert een aantal varianten voor de introductie van een eigen risico die zijn gebruikt voor de Memorie van Toelichting van de no-claimteruggaveregeling

18 maart 2004

Individueel financieel voordeel levensloopregeling

Publicatie

Deze notitie behandelt het financiële voordeel van de levensloopregeling voor verschillende huishoudtypen en verlofduren.

29 januari 2004

Effect van maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen

Publicatie

Op verzoek van Crone en Depla (Tweede Kamer - PvdA) maakt CPB analyse invoering maximaal fiscaal gefaciliteerd pensioengevend inkomen

3 november 2003

Financieel toezicht op pensioenfondsen

Publicatie

Tussenrapportage van het CPB, DNB en de PVK aan het kabinet inzake de zekerheid van pensioenaanspraken.

15 oktober 2003

Effecten loonmatiging in 2004 en 2005

Publicatie

De economische effecten van de afspraak tot loonmatiging in 2004 en 2005

13 oktober 2003

Afschaffing fiscale faciliëring van prepensioensparen

Publicatie

Dit memorandum geeft een kwalitatieve analyse van mogelijke arbeidsaanbodeffecten van afschaffing van de fiscale faciliteiten voor prespensioensparen

27 maart 2003

Prijsstijgingen in de horeca, een actueel beeld

Publicatie

CPB actualiseert raming van inflatie en winstgevendheid in de horecasector

19 maart 2003

Systeemrisico's van Nederlandse pensioenfondsen

Publicatie

De verslechterde financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen vormt de eerste aanleiding voor deze studie.