Zoekresultaten

Er zijn 30 zoekresultaten voor *.
23 maart 2010

De groei van het aantal zelfstandigen ontleed

Publicatie

Waarom is het aantal zelfstandigen in de afgelopen vijftien jaar zo sterk gegroeid?

23 april 2009

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

Publicatie

De markt voor oudere werknemers kent een lage mobiliteit en weinig kansen voor oudere werklozen.

9 januari 2009

De groei van de arbeidsparticipatie van oudere mannen ontrafeld

Publicatie

In dit memorandum werpen we meer licht op de achterliggende oorzaken van de toename van de arbeidsparticipatie van 50-plussers vanaf het midden van de jaren '90.

6 december 2007

The trend in female labour force participation; what can be expected for the future?

Publicatie

In deze studie onderzoeken we de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en maken we een onderbouwde raming voor de toekomst.

12 december 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Publicatie

In dit memorandum wordt een overzicht gegeven van het arbeidsaanbod in Nederland naar verschillende sociaaldemografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, opleiding en etniciteit.

12 mei 2006

De structurele groei van het arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

In dit memorandum wordt de structurele groei van het arbeidsaanbod in de periode 2008-2011 beschreven.

16 december 2005

Arbeidsaanbod tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

In dit memorandum beschrijven we een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod tot 2050.

14 december 2005

Early retirement behaviour in the Netherlands; evidence from a policy reform

Publicatie

Door de aanpassing van de vervroegde uittredingsregelingen (VUT) zijn werknemers vervroegde uittreding gaan uitstellen.

26 november 2004

Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland

Publicatie

Voortgezette groei arbeidsaanbod in drie van vier scenario's tot 2040.

8 november 2004

Prepensioen en arbeidsparticipatie ouderen

Publicatie

Dit onderzoek laat zien dat de overgang van VUT naar prepensioen een belangrijk effect sorteert op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.