Zoekresultaten

Er zijn 27 zoekresultaten voor *.
15 augustus 2011

Het effect van de aanvullende beurs op de ouderbijdrage in Nederland

Publicatie

Deze studie analyseert het effect van de aanvullende beurs op de ouderbijdrage in Nederland.

Image for Het effect van de aanvullende beurs op de ouderbijdrage in Nederland
8 juni 2011

Evaluatie Wijkscholen Rotterdam

Publicatie

Dit rapport evalueert de resultaten van de wijkscholen in Rotterdam. Dit op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Image for Evaluatie Wijkscholen Rotterdam
6 juni 2011

Onderwijsbeleid in Nederland

Publicatie

Dit document zet voor diverse onderwijsbeleidsthema’s de beschikbare informatie over de effectiviteit van beleidsinstrumenten op een rij en kwantificeert waar mogelijk, de langetermijneffecten.

19 april 2010

Het effect van de lerarenbeurs op scholingsdeelname docenten

Publicatie

In hoeverre leidt de lerarenbeurs tot extra scholingsdeelname door docenten?

27 juli 2009

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels?; een literatuurstudie

Publicatie

Deze studie bespreekt de empirische evidentie over effecten van kenmerken van onderwijsstelsels in het realiseren van de publieke belangen.

5 maart 2009

Het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs

Publicatie

Een onderzoek naar het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs.

18 december 2008

Hebben de convenanten uit 2006 het voortijdig schoolverlaten verminderd in Nederland?

Publicatie

Voortijdig schoolverlaten wordt beschouwd als een van de grootste problemen in het huidige Nederlandse onderwijs.