Zoekresultaten

Er zijn 59 zoekresultaten voor *.
4 oktober 2007

O&O in Worldscan

Publicatie

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

9 mei 2007

Trends in Europese integratie: Technische bijlage bij de Europese Verkenning / European Outlook 5

Publicatie

Dit memorandum voorziet in een technische bijlage bij Hoofdstuk B3 van de Europese Verkenning/ European Outlook 5

19 april 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

Publicatie

In dit memorandum wordt geschat in welke mate de ontwikkeling van de relevante wereldhandel is toe te schrijven aan de internationale toename van de wederuitvoer.

9 april 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Publicatie

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

15 maart 2007

Opening services markets within Europe; modelling foreign establishments in a CGE framework

Publicatie

In dienstensectoren overstijgen de verkopen van buitenlandse vestigingen vaak de waarde van grensoverschrijdende handel.

20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

Publicatie

Dit memorandum verschaft informatie over de schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied.

28 september 2006

Bilaterale FDI voorraden per sector

Publicatie

Dit document beschrijft de procedure om een consistent databestand van Directe Buitenlandse Investeringsvoorraden in 2001 voor bijna alle EU-landen en voor 10 bedrijfstakken.

11 april 2006

Een nuancering van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën

Publicatie

Dit memorandum tracht sommige van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën te beschrijven en te nuanceren.

24 februari 2006

NATGAS: a model voor de Europese aardgasmarkt

Publicatie

In dit memorandum bespreken we zowel de theoretische achtergrond als de modelspecificaties van het NATural Gasmodel.