Zoekresultaten

Er zijn 34 zoekresultaten voor *.
3 mei 2011

Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)

Publicatie

Het voorstel van de JOVD voor een vlaktaks behelst een ingrijpende aanpassing van het fiscale stelsel.

Image for Budgettaire, koopkracht- en arbeidsmarkteffecten van herziening belastingstelsel (JOVD-voorstel)
26 april 2011

Productiefunctie en factorvraagrelaties in SAFFIER II

Publicatie

Dit CPB Achtergronddocument geeft informatie bij de modellering van de productiefunctie en de factorvraagrelaties van de marktsector in SAFFIER II (zie CPB Document 217).

15 april 2011

Presentatie 'Tijd om open kaart te spelen'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk is gebruikt tijdens een NETSPAR-discussie over het nieuwe pensioencontract, op 15 april 2011.

14 april 2011

Presentatie 'Zorguitgaven en overheidsfinancien; Wat staat ons te wachten?'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Paul Besseling is gebruikt tijdens de VGE Masterclass 2011 - “De (on)betaalbaarheid van gezondheidszorg”, op 14 april 2011 in Rotterdam

30 maart 2011

Presentatie "Macro-economische vooruitzichten en pensioenfondsen"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk is gebruikt tijdens de ALM-conferentie op 30 maart 2011.

22 maart 2011

Presentatie "Centraal Economisch Plan 2011"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Coen Teulings is gebruikt tijdens de persconferentie op 22 maart 2011, waarbij het Centraal Economisch Plan 2011 is gepresenteerd.

22 maart 2011

Arbeidskosten per eenheid product (CEP 2011)

Publicatie

In paragraaf 2.3 van het CEP 2011 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

22 maart 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (CEP 2011)

Publicatie

In het CEP 2011 (paragrafen 3.2 en 3.3) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven.

10 maart 2011

Presentatie "The Netherlands of 2040"

Publicatie

Dit is de Engelstalige presentatie die door Albert van der Horst gebruikt is voor het Interdepartementaal Strategennetwerk.

25 februari 2011

Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland

Publicatie

Het CPB heeft beoordeeld of de raming van het Capaciteitsorgaan (Capaciteitsplan 2010) over de benodigde instroom in de verschillende medisch-specialistische opleidingen plausibel is.

Image for Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland