Zoekresultaten

Er zijn 29 zoekresultaten voor *.
11 april 2006

Een nuancering van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën

Publicatie

Dit memorandum tracht sommige van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën te beschrijven en te nuanceren.

3 april 2006

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten

Publicatie

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten: de vraag is niet of, maar wanneer

3 maart 2006

Presentatie 'Five Lisbon Highlights'

Publicatie

Een presentatie van George Gelauff en Arjan Lejour over de strategie van Lissabon.

24 februari 2006

NATGAS: a model voor de Europese aardgasmarkt

Publicatie

In dit memorandum bespreken we zowel de theoretische achtergrond als de modelspecificaties van het NATural Gasmodel.

20 februari 2006

Verschillen tussen EU-lidstaten in administratieve lasten voor bedrijven veroorzaakt door EU-regelgeving

Publicatie

Dit memorandum vooziet in data die de nulsituatie beschrijft van de administratieve lasten voor bedrijven in de EU-lidstaten en definieert het concept van administratieve lasten van bedrijven.

17 februari 2006

Schaalvoordelen en imperfecte concurrentie in WorldScan

Publicatie

In dit memorandum wordt de literatuur over schaalvoordelen en imperfecte concurrentie beoordeeld en wordt een analyse gemaakt welke benadering het meest geschikt is om in WorldScan te implementeren.

16 februari 2006

Compensation of regional unemployment in housing markets

Publicatie

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

9 februari 2006

De handel-geïnduceerde effecten van de Dienstenrichtlijn en het land van oorsprong beginsel.

Publicatie

De intra-Europese handel in commerciële diensten kan met 30 tot 60 procent toenemen als de dienstenrichtlijn wordt geïmplementeerd zoals die door de Europese Commissie is voorgesteld.

24 januari 2006

Vijf hoogtepunten van de Lissabon agenda; de economische gevolgen van het bereiken van deze doelen

Publicatie

De Lissabon agenda kan een substantiële bijdrage leveren aan de Europese economie en werkgelegenheid.